Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti i odredbe za potrošače

Uvjeti i odredbe za potrošače

Megato d. o. o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni megato.hr, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice megato.hr Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice megato.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole   Megato d. o. o. te prihvaća da  Megato d. o. o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Megato d. o. o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Megato d. o. o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Megato d. o. o. poručuje Krajnjem korisniku: Ako se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Megato d. o. o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve s tim povezane troškove. Megato d. o. o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Megato d. o. o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na megato.hr Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo Megato d. o. o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.
BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA Megato d. o. o. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, softver, grafiku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica megato.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja  Megato d. o. o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.  Megato d. o. o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Megato d. o. o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo Megato d. o. o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici megato.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice megato.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Megato d. o. o. ne jamči
(I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI
(II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Megato d. o. o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju Megato d. o. o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, Megato d. o. o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Megato d. o. o. neće biti odgovorno za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Megato d. o. o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Megato d. o. o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici megato.hr i na megato.hr stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Megato d. o. o. mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Megato d. o. o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Megato d. o. o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Megato d. o. o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje  Megato d. o. o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Megato d. o. o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

MEGATO je figurativno i verbalno registrirani žig, Megato d. o. o. pri ovlaštenim hrvatskim i međunarodnim tijelima, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

megato.hr je registrirana domena   Megato d. o. o..

Megato d. o. o. , distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici.  Megato d. o. o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Megato d. o. o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na megato.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Megato d. o. o.. Ni pod kojim uvjetima Megato d. o. o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem megato.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem megato.hr Internet stranice.

Krajnji korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac kada je između Krajnjeg korisnika i MEGATO sklopljen Ugovor o kupoprodaji, dok će za primatelje MEGATO promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik. Također, iz istog razloga umjesto termina Megato d. o. o. bit će korišten termin Megato, dok se termin MEGATO koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice megato.hr

Uvjet za korištenje MEGATO Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga MEGATO Internet stranice.

MEGATO posebno poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti koja se nalazi u drugom dijelu ovih Općih uvjeta.

MEGATO preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Megato. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

Jezik

Jezik komunikacije na megato.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u eurima ( EUR – € ), sadrže PDV u iznosu od 25%.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Megato d. o. o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Posebni oblici prodaje/Akcijska prodaja

Megato d. o. o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje,  Megato d. o. o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

Narudžba

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na MEGATO Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu MEGATO dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Megato d. o. o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da MEGATO dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s MEGATO Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Megato d. o. o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Proizvodi dodani u košaricu nisu rezervirani sve dok se ne završi narudžba do kraja.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa s Megato d. o. o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane MEGATO te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između MEGATO i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas MEGATO posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporučujemo čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod. 

Ugovor možete jednostrano raskinuti putem bilo koje nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod (ako niste, zatražite ga putem maila: [email protected]) kako bismo znali da prilikom raskida želite zamjenu proizvoda.

Trošak koji potrošača tereti u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak transporta do “GLS lokacije”  ( “GLS lokacije” vidljive su na poveznici: https://gls-group.com/HR/hr/trazi-lokaciju ), osim u slučajevima kad prodavatelj donese odluku da će o svom trošku prikupiti paket na adresi kupca.

Samo originalno upakiranu, ne sastavljenu, ne korištenu robu bez fizičkih oštećenja na ambalaži, u naše ime, preuzeti će kurirska tvrtka koju ćemo u tu svrhu angažirati (najčešće GLS Hrvatska). Proizvodi koje iz higijenskih razloga nije moguće vratiti, nećemo omogućiti povrat.

Obvezno je naglasiti kako Megato nije fizička trgovina, nema izložbeno-prodajni prostor te kupac ne može posjetiti trgovinu na adresi sjedišta. Kako se Megato bavi posredovanjem u vanjskoj i unutarnjoj trgovini, za istu nismo dužni imati niti skladišni prostor, već imamo ugovoreni pristup skladištima diljem Europe. S tim u svezi, vračanje proizvoda se obavlja po dogovoru i nikako nije moguće samoinicijativno posjetom ili upućivanjem kurirske službe na adresu sjedišta, vračati ispravnu ili neispravni robu. Ako kupac pokuša ostvariti isto, samoinicijativnim povratom bez prethodnog dogovora i o svom trošku, zbog zakonskih zapreka i ostalih zapreka, nećemo istu moći preuzeti na adresi sjedišta, niti ćemo biti dužni refundirati nastale troškove.

Proizvod koji ste naručili možete vratiti u roku od 14 dana. Ako je moguće, koristite originalno pakiranje. Rok od 14 dana za jednostrani raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Također nam pošaljite e-poruku u kojoj navodite da želite otkazati ugovor i stoga nam robu poslati natrag. U ovu e-poruku uključite i svoje podatke za kontakt i broj narudžbe. Vratit ćemo vam puni iznos kupnje nakon što primimo vašu e-poštu i vraćeni proizvod.

U svim ostalim slučajevima kupac snosi sve troškove povrata, npr.:
Pogrešno naručen artikl
Neželjen predmet
Našao sam bolju cijenu
Neovlaštena kupnja

U slučaju jednostranog raskida ugovora  bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ako kupac želi može se obratiti Megato d. o. o. na info broj ili mail adresu [email protected]  radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Megato. MEGATO poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Proizvod bez originalne ambalaže ne primamo. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

S obzirom na to da se sve odvija putem modernih/daljinskih komunikacija tako će se i dogovori odvijati putem takvih komunikacija, a uz podatke koje Megato zahtjeva od kupca/potrošača, Megato ima pravo zahtijevati i da se prije preuzimanja robe za povrat, ista video snimi ili fotografira na uvid Megato.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Megato d. o. o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže, odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda, utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno, te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

MEGATO preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:   

– slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga MEGATO preporučuje kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda karakteristike proizvoda i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici MEGATO i dohvaćaju se klikom na proizvod.   

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Megato. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

Ako oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte MEGATO. Ako MEGATO organizira prijevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.   

– pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin tako da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda. 

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – korištenje, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

MEGATO obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupaonska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobiteli, tableti , računala, prijenosna računala, stolna računala, igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga MEGATO neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

MEGATO obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga MEGATO obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu.

MEGATO obavještava kupce da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi Kupac. Ako ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, MEGATO neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

MEGATO preporučuje kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad, pa ni MEGATO neće moći priznati posljedice. MEGATO nema obvezu montiranja/puštanja u rad, artikala koji su demontirani radi transporta. Isto tako MEGATO nema obvezu demontiranja artikala radi povrata i/ili sl..

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), MEGATO ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

MEGATO odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:
-ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
-ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata
-ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
-ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
-ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
-ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravne osobe podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima, na njih se ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ako je izdan R1 račun na ime firme, obrta ili drugoj pravnoj osobi, primijenit će se Zakon o obveznim odnosima. Glavna razlika je u primjeni odustajanja, pravne osobe nemaju pravo odustajanja u 14 dnevnom roku, kao što to pravo imaju fizičke osobe.

Dostava

Proizvodi se dostavljaju (i prikupljaju od kupca) isključivo na teritorij Republike Hrvatske te je dostava moguća u roku od 3-7 dana od dana vidljive uplate, približniji dan isporuke (u radnim danima) naznačen je uz proizvod, a isti se može povećati, u slučaju viših sila.
Kupac/potrošač je dužan prihvatiti razuman rok za ispunjenje ugovora u istim ili sličnim slučajevima.
Svu robu kupljenu na stranici www.megato.hr dostavljamo besplatno na teritorij Republike Hrvatske i na otoke: Krk, Cres, Lošinj, Rab, Murter, Korčula, Pelješac, Vir, Pag, Hvar, Brač, Vis, Pašman, Ugljan s tim da konkretna usluga dostave na otoke (kao i ostala dostava u RH) ovisi o kurirskoj službi GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. ,Stupničke Šipkovine 22, 10255 Donji Stupnik, Hrvatska kao i o pravilima i ograničenjima koje možete vidjeti na poveznici:

https://gls-group.com/HR/media/downloads/Raspored_dostava_na_otoke.pdf te se Megato i kupac/potrošač s istima slažu. Megato može u bilo kojem trenutku uskratiti isporuku roba ili usluga kupcu/potrošaču ako s istom pravnom ili fizičkom osobom ima problem s prihvatom naručenoga, a navedenom vratiti novac u razumnom roku ako je isti uplaćen, te umanjiti iznos za trošak koji je pri tome učinjen Megato-u.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača ( Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor.

MEGATO  vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta Megato d. o. o. ili putem maila [email protected]. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. MEGATO će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju da na proizvod imate reklamaciju, obvezno je o tome obavijestiti Megato na e-mail: [email protected] poruka o reklamaciji mora sadržavati ove podatke:

– broj računa ili narudžbe,

opis kvara,

-fotografiju i/ili video koji dokazuje neispravnost ili oštećenje.

Obrazac za raskid ugovora možete preuzeti na linku.
Ispunjeni obrazac je potrebno poslati na adresu : [email protected]

U slučaju spora na miran način ćemo riješiti spor ili ćemo rješavanje sporova prepustiti HGK i njihovom sudu časti, odnosno ostalim centrima za mirenje. U slučaju da nije moguće, nadležan je sud u Osijeku.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Kako neki kvarovi i nedostaci mogu naštetiti imovini, životu i zdravlju, te se u takvim slučajevima smatra kupca/potrošača/korisnik dužan odgovorno odnositi prema proizvodu koji je u kvaru ili ima nedostatak te isti proizvod istog trenutka bez odlaganja na siguran način prestati koristiti, a Megato pri tome nije dužan pravno ili materijalno obeštetiti kupca/potrošača/korisnika za izgubljeno zbog korištenja, odnosno nekorištenja.

Zadnja izmjena: 03.01.2024.

Otvori chat
1
Scan the code
Megato | WhatsApp
Pozdrav 👋

Možemo li Vam pomoći ?